Společnost zapsaná do registru pojišťovacích zprostředkovatelů jako pojišťovací makléř dne 11.února 2008 a jako pojišťovací agent 20. března 2008.
Dokumenty k nahlédnutí